Χρειάζεστε Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Εμείς θα επισκεφθούμε το χώρο σας, θα ελέγξουμε την εγκατάστασή σας και θα συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Εσείς απλά επικοινωνήστε μαζί μας! Εγγυούμαστε άμεση εξυπηρέτηση (1-2 εργάσιμες) και φιλικές τιμές.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

Μόλις μάθατε ότι χρειάζεστε ένα Πιστοποιητικό ΔΕΗ (Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) και σίγουρα έχετε πολλές απορίες. Εδώ θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το αν πραγματικά χρειάζεστεΠιστοποιητικό ΔΕΗ, ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού, ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα και τέλος τι απαιτείται να κάνετε από πλευρά σας.

 1. Νέα Εγκατάσταση: Μετά το πέρας της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη.
 2. Τροποποίηση Εγκατάστασης: Μετά από την επέκταση ή τροποποίηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης (πχ νέες παροχές, αίτηση αύξησης ισχύος εγκατάστασης, αλλαγή από μονοφασικό σε τριφασικό κτλ) και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη.
 3. Εργοταξιακή Παροχή: Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
 4. Επανέλεγχος: Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος για κάθε κατηγορία εγκατάστασης. Στόχος είναι να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία. Εφόσον εντοπιστούν προβλήματα, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις προκειμένου να εκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή του Επανελέγχου, καθώς εάν το Πιστοποιητικό ΔΕΗ έχει λήξει δεν είσαι σε θέση να κάνεις αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή επανασύνδεση παροχής.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης κι εφόσον αυτή έχει παρέλθει, ο Επανέλεγχος προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, χωρίς έγκυρο Πιστοποιητικό ΔΕΗ δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή επανασύνδεση παροχής.

Είδος Εγκατάστασης Χρονική Ισχύς
Για κατοικίες και ανάλογους χώρους 14 χρόνια
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά 7 χρόνια
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά 2 χρόνια
Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού 1 χρόνο
Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) 1 χρόνο

Τέλος, επανέλεγχος μπορεί να χρειαστεί σε ειδικές περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση επλήγη από θεομηνία (πλημμύρες, σεισμούς κτλ), έαν συμβεί κάποιο ατύχημα (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κτλ) ή γίνει κάποια καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού ΔΕΗ είναι η εξής:

 1. Υποχρεωτική επίσκεψη στο χώρο σας για έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται όλες οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Εμείς συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.
 3. Θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη από τον αρμόδιο φορέα. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία θεώρησης καθώς και το κόστος του παραβόλου, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις στην τιμή.
 4. Καταθέτετε τη θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής σας.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για νέο Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν τον Μάρτιο του 2006)
 4. Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 5. Κάτοψη της εγκατάστασης, όπου φαίνονται οι οδεύσεις των ηλεκτρικών γραμμών και η θέση του πίνακα, ηλεκτρικών συσκευών, διακοπτών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, κινητήρων κτλ

Τα απαιτούμενα έγγραφα δεν είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολεί καθώς συμπληρώνονται εξ ολοκλήρου από εμάς.

Για να αποκτήσετε Πιστοποιητικό ΔΕΗ το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι:

 1. Να απευθυνθείτε σε κάποιον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερώστε μας για τα στοιχεία της εγκατάστασής σας και λάβετε την προσφορά μας.
 2. Να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό παροχής της εγκατάστασης. Ο αριθμός παροχής αναγράφεται πάνω στον λογαριασμό της ΔΕΗ και στον μετρητή (“ρολόι”) στην είσοδο της εγκατάστασης/πολυκατοικίας.
 3. Να μας δώσετε πρόσβαση στον χώρο σας κατόπιν ραντεβού για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της εγκατάστασης.
 4. Να παραλάβετε τη θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ – Πιστοποιητικό ΔΕΗ) από εμάς και να την καταθέσετε στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής σας πχ ΔΕΗ κτλ.

Χρειάζεστε Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Εμείς θα επισκεφθούμε το χώρο σας, θα ελέγξουμε την εγκατάστασή σας και θα συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Εσείς απλά επικοινωνήστε μαζί μας! Εγγυούμαστε άμεση εξυπηρέτηση (1-2 εργάσιμες) και φιλικές τιμές.