Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!

Ξενοδοχειακό συγκρότημα Athena Palace

Η Artech Electric Constructions ανέλαβε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος Athena Palace.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

  • Ηλεκτρολογικός πίνακας
  • Καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων
  • Καλωδίωση ασθενών ρευμάτων
  • Εγκατάσταση φωτιστικών

Φωτογραφίες Έργου

work-athena-palace-electrical-construction
work-athena-palace-electrical-construction

Πελάτες που μας Εμπιστεύονται

Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!