Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!

Εργοστάσιο Nestle, Κολχικό Θεσσαλονίκης

Η Artech Electric Constructions ανέλαβε την ηλεκτρολογική ανακαίνιση του εργοστασίου της Nestle στο Κολχικό Θεσσαλονίκης.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Εγκατάσταση:

  • Ηλεκτρολογικοί πίνακες
  • Καλωδίωση ισχυρών ρευμάτων
  • Εγκατάσταση φωτιστικών
  • Πιστοποιητικό Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
    (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου)
  • Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Φωτογραφίες Έργου

nestle-factory-artech

Πελάτες που μας Εμπιστεύονται

Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!