Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!

Noesis Κέντρο Διάδοσης Επιστημών, Θεσσαλονίκη

Η Artech Electric Constructions ανέλαβε ηλεκτρολογικές εργασίες ευρείας κλίμακας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών Noesis στη Θεσσαλονίκη.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

  • Ηλεκτρολογικοί πίνακες εγκατάστασης
  • Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Φωτογραφίες Έργου

noesis-artech
noesis-artech
noesis-artech

Πελάτες που μας Εμπιστεύονται

Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες του έργου σας και θα σας στείλουμε μια ανταγωνιστική προσφορά!